Til forsiden Besøg og likeDåb i folkekirkenMeld dig ind i folkekirken
 

Præstens klumme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året vender

 

”Jeg tror, at der bag ved november
skal rejse sig dage med sang
befriet som glæden der griber
dit nådeår – endnu engang.” (Lisbeth Smedegaard Andersen)

Advent, jul og nytår er lige om hjørnet. Vi bliver trukket ud af novembers tiltagende mørke og ind i julens fortryllelse, vintersolhverv og forventningen om alt det, der skal komme.
Inde i aktivitetskalenderen kan man læse, hvad der sker i kirken i første halvår af 2019.  Det er ikke så lidt. Vi forsøger at byde små og store, unge og gamle indenfor, fordi vi netop gerne vil understrege, at kirken er for alle. Indimellem falder vi måske i den grøft, at vi satser på det, vi ved, der duer, - de arrangementer og gudstjenester, der samler mennesker. Men vi vil egentlig gerne vove noget mere, - og derfor inviterer vi til en snak om kirkelivet hos os på menighedsmødet søndag d. 3. marts, se nærmere inde i kalenderen. 
Overordnet har jeg den holdning, at en fyldt kirke ikke nødvendigvis er et succeskriterium. Det vigtigste er, at de der kommer, forstår kirkens sprog og tone, - og føler sig tiltalt. Kort sagt handler det om, at kirken skal kunne bruges som en livline på lige fod med mad, drikke og brændstof. Et menneske består af både legeme og ånd, og ånden skal også ha´ vitaminer. Det er forskelligt, hvor ofte mennesker har behov for at blive fyldt op, men er et menneske i sorg, eller sidder det med en længsel efter glæde, håb og trøst, så skal tærsklen til kirke og præst være så lav som mulig.
Vi der laver kirke har altså en forpligtelse til at skabe et nutidigt og tilgængeligt rum, hvor enhver søgende føler sig tryk, ja, føler sig hjemme.
Vores menighedsråd består af blot ¼ procent af befolkningen, - en lille del med et stort ansvar, kan man mene. Så få mennesker sidder altså og forsøger at lave en fornuftig menuplan for den åndeligt sultne. Det ansvar vil vi gerne dele med jer.
 At sikre sig, at kirken følger med ind i nutiden, arbejdes der med på flere fronter. Landets biskopper har nedsat 3 faggrupper, som skal arbejde med en vurdering af folkekirkens ritualer.  Skal man holde fast i arvesølvet? – de gamle, svært forståelige vendinger og bibelord, eller skal kirkerne have mere frihed til at bestemme tekster og gudstjenestens ordlyd. Når landets biskopper har besluttet at gøre en indsats her, så skyldes det, at man har observeret en vis civil ulydighed i forhold til kirkens autoriserede ritualer: Præster ændrer frit ordlyden, Kim Larsen er ligeså god som Grundtvig og man har både kramme-, bamse- og dyregudstjenester. Man kan selvfølgelig med god grund frygte, at kirken mister sit særkende, hvis gudstjenesten bliver sat mere fri og vi er tilladt at løbe efter enhver tidsånd. Vil vi det??
I menighedsrådet er vi blevet bedt om, at diskutere denne situation, og vi vil også gerne dele denne diskussion med jer. Vores kirke er jo
FOLKETS KIRKE, Den danske folkekirke. Hvor vi alle er med til at lave gudstjeneste og kirke.
Store ting er altså på dagsordenen i det nye år.

Annette Lyster-Clausen.

 
 
 
ULDUM KIRKE
Poul Martin Møllers Plads 2
7171 Uldum
LANGSKOV KIRKE
Nyborgvej 2A, Langskov
7160 Tørring
SOGNEPRÆST ANNETTE LYSTER-CLAUSEN
Kirkegade 13
7171 Uldum
Tlf.: 75 67 80 51
Mobil: 20 97 12 02